Vi går motDSC00112 jul och ett nytt år. Ett nytt år med nya möjligheter. I många organisationer gäller en ny verksamhetsplan med nya mål och strategier som mejslats fram i en väl genomtänkt process. Varför ska vi hålla på strategiskt arbete? Vad hoppas vi vinna?

Det strategiska arbetet har genomgått utveckling över tid. Från att vara en övergripande process för planering till optimering av processer, värdekedjor och kärnkompetens. Olika teman har varit heta vid olika tidpunkter och med den senaste trenden följer också olika planeringsverktyg. Jag är absolut positiv till att använda verktyg, förutsatt att vi tar oss tid att verkligen förstå vad de går ut på och hur de ska användas. Det är lätt att förledas att tro att bara för att resultatet blir överskådligt och därmed enklare att kommunicera så är vägen dit snabb och rak. Bara att följa receptet!

När företagsledare idag får frågan vad de vill ha ut av strategiarbetet kommer svar som

  • insikter
  • att skapa alternativ
  • identifiera rätt frågor
  • utmana tröghet
  • hantera osäkerhet

Jag tycker mig se att behoven hänger ihop. Vi behöver nya insikter för att hantera osäkerheter och risker. Om vi kan identifiera rätt frågor kan vi utmana trögheten och hitta alternativ. Jag tvivlar starkt på att man kan hitta svaren på dessa behov genom i förväg uttänkta processer där varje tanke-steg är planerat. Det är något annat som behövs.

Vi människor har en inneboende förmåga att utforska, stretcha vår världsbild och att upptäcka nya idéer och lösningar. Vi har svaren inom oss och de blir tillgängliga för oss i utrymmet mellan aktiviteter – i stillheten och i tystnaden.

Det gäller bara att ge plats för denna “osynliga produktivitet” som skapar de verkligt kreativa värdena och nytänkande lösningarna. Tänk om det strategiska “arbetet” får ske fritt i utrymmet mellan aktiviteter istället för som en linjär process. Ta chansen under helgerna att vara i stillhet och se vilka framtidsmöjligheter som uppenbarar sig.

Med önskan om en fridfull jul och ett värdefullt nytt år!