Hållbara affärer

 

Framtidens företag gör hållbara affärer. Det innebär att de nyttjar affärslogik som är mer inkluderande och ger plats för planeten, människor och resultatet. Förutom ett starkt ekonomiskt resultat kommer företagen i lika stor utsträckning att skapa positiva miljömässiga och sociala effekter. Affärslogiken består av 6 byggstenar:

1. Företaget som en del av världen

Företag är den del av världen och hämtar resurser direkt eller indirekt från jordens naturtillgångar. Den nya affärslogiken ser företaget som en integrerad del av ett större globalt system. Här uppmärksammar vi sambanden och nyttjar de möjlighet bygger på ett systemtänkande.

2. Cirkulära flöden

En grundprincip för framtidens affärslogik är ett medvetet omhändertagande av resurser med tydlig särskiljning mellan förnyelsebara och icke-förnyelsebara resurser. Hellre en cirkulär än en linjär approach till design, produktion, leverans och användning av produkter.

3. Vidare krets av intressenter

Den har fler intressenter; förutom ägare, kunder, medarbetare, leverantörer och partners ser företaget nytta av samarbete med fler aktörer som till exempel grannarna i närsamhället. Det kan också vara en vidare krets som inkluderar konkurrenter, intresseorganisationer, myndigheter och den politiska ledningen.

4. Medvetet ledarskap

Ledarskapet genomsyras av glädje och energi för det arbete man utför, i att tjäna ett syfte samt att leda och forma en bättre framtid. Ledarna är öppna och entusiastiska över att få dela sitt arbete med andra. De besitter intelligens på flera områden, såväl analytisk, emotionell, social som systemintelligens och de arbetar medvetet på sin personliga utveckling. De besitter hög integritet och har stor förmåga att bry sig om.

5. Öppen företagskultur

Företagskulturen kännetecknas av hög grad av tillit, ansvarstagande, respekt, omtanke, transparens, integritet, lojalitet och jämlikhet. Organisationen är decentraliserad och med långt gående delegering. Medarbetare uppmuntras till samverkan så att man drar nytta av den samlade kompetensen och intelligensen. Både den som finns inom företaget och den som finns hos de intressenter man samverkar med.

6. Innovation

I framtidens företag ser man en hög innovationstakt. Vi lever i en allt mer komplex värld som dessutom är i ständig förändring. Framgångsrika företag kommer ha ett mindset som innebär att man alltid söker bättre lösningar. Detta mindset kännetecknas av en nyfikenhet som gör att man  ständigt utforskar gränserna för vad som anses möjligt.