Yosemite

Var försiktig med vad du önskar dig – det kommer att slå in!

Jag har under några månader varit tydlig för mig själv med vad jag vill i mitt liv, så tydlig att jag till och med har skrivit ned det. När jag nu tittar tillbaka kan jag se att allt som står där har slagit in. Det fick mig att fundera på intentioner och vad de betyder för våra liv.

Intentionen är en källa till kraft, bränslet för att möta utmaningar. Det är mer än ett mål (det önskade utfallet) – intentionen kopplar direkt till varför-frågan, vad det vi vill och gör ska vara bra för. Det i sin tur betyder att vi kopplar in våra drivkrafter.

Drivkrafter och valda sanningar om livet finns inom oss och styr vår tankar och handlingar, medvetet eller omedvetet. Våra valda sanningar får vi gång på gång bekräftade, även sådant vi som vi absolut inte vill manifestera, t ex ”Jag glömmer alltid namn!”. Så var medveten om vad du önskar dig – det kommer att slå in!

Genom att formulera en medveten intention skapar vi en relation med det vi vill ska hända. Genom den relationen skapas en uthållig kraft som kan, om inte flytta berg så i alla fall ta dig över berget. Den gör oss också observant på de möjligheter som kommer vår väg, och driver på oss till att faktiskt göra något av dem. Kraften gör det möjligt att hålla fast vid vår framtidsvision oavsett vilka svårigheter eller hinder som dyker upp.

För att nå ett stort mål krävs en en stark intention som är i linje med våra valda sanningar. Det är vi själva som styr – vi väljer våra sanningar – det är vi som bestämmer vad som är möjligt och inte möjligt. Det gäller att bestämma sig, och att att avstå från att kompromissa det vi vill uppnå. Jag vill illustrera potentialen i en medveten intention med ett citat från Anousheh Ansari.

Anousheh Ansari är född i Iran och växte upp med drömmar om rymden. Vägen mellan flickan med drömmen om rymden och kvinnan som faktiskt for dit är lång. Den har gått mellan kontinenter, genom lång utbildning och träning samt hårt arbete. Citatet är hämtat från en intervju några dagar innan hennes rymdfärd 2006.

”I hope to inspire everyone—especially young people, women, and young girls all over the world, and in Middle Eastern countries that do not provide women with the same opportunities as men—to not give up their dreams and to pursue them. It may seem impossible to them at times.

But I believe they can realize their dreams if they keep it in their hearts, nurture it, and look for opportunities and make those opportunities happen.”


1 kommentar

Att lyckas med förändring · 6 mars, 2017 kl. 03:58

[…] « Intentionen ger mig kraft […]

Kommentarer är stängda.