Referenser

Ewa Röjestål, Helhetspraktiken

Ann entusiasmerar oss och leder oss skickligt och elegant genom de komplexa frågorna.

Kerstin Hjelm, Kerstin Hjelm Utveckling

Ann har en otrolig förmåga att tratta ner det jag säger till ett ord  eller uttryck som är på pricken det jag vill få fram. Ann är  mycket klarsynt och snabb samt äger även förmågan att invänta och lyssna  tills jag pratat klart, fast hon sedan länge förstått vad jag menat.

Anders Bodin, Divisionschef, AB Sandvik Process Systems

Vårt företag såg behov att avsätta tid för att på allvar försöka skapa en framtidsvision. Framförallt med målsättning att få ordentlig fart på vår tillväxt och för att skapa en målbild över hur vi vill se ut om 5 år. Och naturligtvis försöka skapa en långsiktigt aktivitetsplan som styr mot denna målbild. Vi valde att utnyttja Ann som katalysator för detta arbete och genomförde ett antal workshops med hennes metodik.  Jag är mycket nöjd med resultatet. Vi lyckades på förvånansvärd kort tid skapa en konkret målbild med konkreta och realistiska aktiviteter. Nyckeln  till framgången är Ann´s metodik i kombination med hennes sätt att leda och utmana deltagarna. Jag kommer att använda Ann fler gånger i framtiden för att hjälpa oss med att arbeta med komplexa problemställningar. Alla deltagare är imponerade över hur snabbt metodiken i vårt fall ledde till framgångsrikt resultat.

Anders Mellberg, Senior Advisor, Agria International

Anns bidrag i processen var att göra upp strukturen och få oss alla att tömma ut alla frågeställningar och reda ut olika meningar. Det ledde till att vi fick en gemensam förståelse av konceptet ”ända ner i tårna” och till och med vidareutvecklade grunden då nya frågor väckte eftertanke som gav utveckling. Ann fick, genom tålamod och viss envishet, med alla i jobbet. Hennes sätt att dokumentera var dessutom super. Metoden är så generisk och lätt att ta till sig att den återanvänds flitigt. Hennes profil ger mig som chef tuggmotstånd och skapar då en trovärdighet i arbetet mot gruppen. Resultatet är så här i efterhand bättre än som jag kände vid själva jobbet, vilket jag tror beror på att resultatet var på en konceptnivå och därmed blev mer tidslöst. Jag gör gärna om detta och Ann får mina allra bästa rekommendationer inför framtida uppdrag!

Sven Jirby, Sandholm Associates AB

Vi har vid ett flertal tillfällen anlitat Ann Horn som föreläsare kring USK på våra kvalitetschefsutbildningar för att bl.a. redogöra för Agrias kvalitetsresa. Hennes engagemang och stringens har fått höga utvärderingar och också många deltagare att se på den egna verksamheten med nya ögon. Ann är en lysande föreläsare som vi gärna anlitar därför att hon delar vår syn på resultatorienterad verksamhetsutveckling.

Hans Siljebäck, Human Kind AB

Ann är "tokproffsig", intellektuellt hederlig samt to the point. Det gör att hon klarar av att ifrågasätta och hålla saker och ting på en relevant nivå vilket ger den nödvändiga hävstången för att resultatet ska bli bra. Jag skulle gärna samarbeta med Ann igen för att hon är proffsig, generös och oegennyttig.