Vad är hållbarhet

hållbarhet 2.001

Vad menar vi egentligen när vi talar om hållbarhet? Och vad är hållbar affärsutveckling?

“En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”
Hållbar affärsutveckling innebär alltså att man förutom att skapa nytta och värden för företagets ägare, kunder, partners och medarbetare dessutom skapar nytta och värden för mänskligheten nu och i framtiden och för planeten i stort.

Varför ska företag ta ansvar för mänskligheten och planeten i stort?