Varför ska företag bry sig om hållbarhet?

Därför att företag är en del av samhället och drar nytta planetens resurser. Det finns heller ingenting att förlora på att utvidga sitt tänkande och företagets strategier till att omfatta hållbarhet. Tvärtom, det finns allt att vinna!

Samhället behöver företagen! Inte bara som arbetsgivare utan också som föregångare när det gäller omställning till ett nytt hållbarare samhälle. Företagen är rika på resurser. Förutom materiella resurser finns människor med bevisad förmåga att tänka nytt och förverkliga sina tankar. Det behövs.

De företag som har satsat på en ny och bredare roll har också lyckats bättre ur traditionell bemärkelse. Det finns exempel där man både har sänkt kostnaderna för produktionen och ökat försäljningen som en bieffekt av hållbarhetssatsningen. Alltså, inget att förlora och allt att vinna!

Är ni beredda att ta nästa steg?!