Hazikas verktyg

Hazikas arbetsmetoder och verktyg har valts medvetet och med stor omsorg. Angreppssätten måste ha två kvaliteter:

  1. Effektivt bidra till framgång i våra uppdrag
  2. Ge utrymme för anpassningar till varje situation så att den energi, kreativitet och potential som finns " i rummet" tas tillvara fullt ut.

Verktygslådan består av en blandning av inlånade och egen-designade metoder. Exempelvis används NLP-metoder i coachning och kommunikation. Klarsyn är ett exempel på ett egenutvecklat koncept som bidrar till att skapa flyt.