Flow

DSC_0036Flow ger oss kraft och får något att fortsätta eller växa sig starkare över tid. Detta för oss framåt mot våra mål.

Flow uppstår när vi sysslar med aktiviteter som matchar vår förmåga på en utmanande nivå. När uppgiften upplevs som för lätt finns risk att vi blir uttråkade. När uppgiften upplevs som för svår kan vi drabbas av ångest. Vare sig tristess eller ångest leder arbetet framåt.

Känslan av att ha flow är fantastisk. Eftersom det finns en balans mellan utmaningen och förmågan finns ingen rädsla för att misslyckas. Det i sin tur gör att vi kan vara fullständigt koncentrerade på det vi gör.

Flow innebär också att vi inte har något själv-medvetande vilket gör att vår förmåga expanderar - vi blir mer kompetenta på kuppen. Störningar hindrar oss inte. Eftersom vi  är fullständigt koncentrerade, sorteras allt som inte är relevant för uppgiften bort. Det är vanligt att tappa känsla för tid och rum tack vare glädjen i att utföra själva uppgiften.

Den riktigt goda nyheten är att vi själva kan skapa flyt genom att skapa goda förutsättningar för organisationen såsom tydliga mål och tydliga steg. Målen ska vara realistiska i betydelsen möjliga att uppnå. Fokus läggs på nästa steg. En annan viktig förutsättning är feedback-loopar. Lägg upp arbetet så att det går att utvärdera kontinuerlig så att medarbetarna hela tiden kan följa hur det går. Med tät feedback är det också lätt att justera planen om det skulle visa sig vara nödvändigt.

Det finns också inre förutsättningar som varje individ kan jobba med. Att fokusera sin mentala energi är kanske den viktigaste förmågan att träna på. Det betyder att kunna bestämma vad man ska koncentrera sig på och när, en mental på- och avknapp.