Klarsyn

Klarsyn stapel.001Klarsyn är summan av medvetenhet, insikt, mångfald och fokus. Den ger oss förmågan att objektivt bedöma en situation med klokskap och omtanke. Våra beslut blir genomtänkta. Klarsyn är det första steget mot flow.

Fokus på det som är viktigt och som kan kopplas till det övergripande syftet och målet gör att vi lägger vår uppmärksamhet, tid och energi på rätt saker.

Mångfald handlar om att kunna uppfatta och tolka flera perspektiv. Förmågan ger oss en “mental vighet” som gör att vi kan se en frågeställning från flera håll utan att fastna.

Medvetande och insikt ger oss tillgång till all nödvändig intern och extern  information. Intern information omfattar också våra egna inre föreställningar och känslor inför en fråga.