IMG_0527Jag besökte nyligen en av norra Europas största landbaserade vindkraftverk som ligger i Jädraås i Gästrikland. Vi kom körandes söderifrån och någon mil från Jädraås tornar “jättarna” upp sig. Jag tycker de är vackra! I mitt sinne störs inte landskapsbilden alls av vindkraftsnurrorna. Men är meningarna delade och det finns naturligtvis inget som är rätt eller fel.

En av nackdelarna som framförs är att parkerna stör djurlivet; de gör intrång i djurens naturliga områden. Fåglar och fladdermöss skadas och dödas när de krockar med pelarna eller får en smäll av tippen av en snurra. Vid besöket i vindkraftparken var vinden måttlig och vingarna snurrade i makligt takt. Det är lätt att luras att tro att hastigheten inte är särskilt hög, men det är den. Med lite mer vind kan farten längst ut i vingarna komma upp i 300 km/h eller mer. Och då förstår man att det inte är någon “lätt smekning” som delas ut till den som kommer i vägen.

Andra nackdelar som framförs är att det väsnas och vibrerar. Detta stör inte bara djuren utan också människor som bor och vistas i närheten. Just denna dag kunde man inte uppleva det, men som sagt det var tämligen beskedliga vindar. Och så var det det där om att de är fula; måste vi verkligen ha dem?

Jag kan väldigt lite om energifrågan – jag vet egentligen bara hur man använder den och jag bör vara sparsam. Genom Energimyndighetens hemsida har jag nu lärt mig att vi använder knappt 400 TWh energi per år i Sverige. Industrisektorn slukar mest energi följd av Transport och Hushåll på delad andra plats. Dessa tre grupper står för 84% av förbrukningen. 1/3 av energin som används utgörs av el. Min gissning är att den andelen kommer att öka allt eftersom fossila bränslen fasas ut. Samtidigt produceras nästan 600 TWh. Något av det exporteras, men merparten av differensen mellan tillförsel och användning är överförings- och omvandlingsförluster, särskilt i kärnkraftsindustrin.

Vi vill ha tillgång till energi, bland annat i form av el. Så vad gör vi? För det första måste vi jobba för att minska energiåtgången genom att begränsa användningen och genom effektiviseringar. Det är bara att konstatera att en miljövänlig TWh är den som aldrig produceras. För det andra ska vi satsa på sol, vind och vatten som kraftkällor och lära oss mer om hur vi kan fånga in energin med så liten negativ effekt som möjligt. Jag skulle vilja se stora satsningar på forskning och utveckling på båda dessa områden. Och det inkluderar tankar om hur vi designar våra miljöer så att olika delar kan fungera i ett samverkan.

När det gäller vindkraft så vet vi redan nu att det finns platser där den inte hör hemma. Ett sådant exempel kan vara orörd vildmark med höga naturvärden. Områden som är fågeltäta, och områden som drar till sig fåglar, fladdermöss och andra djur också olämpliga. Vi lär vi oss gradvis var kraftverken ska placeras för att störa minst.

Jag är helt övertygad om att vindkraft, precis som sol- och vattenkraft, är här för att stanna. De olägenheter som vindkraften skapar är trots allt mycket mindre än de som fossila bränslen och kärnkraft skapar. För närvarande finns ett politiskt beslut om en planerad utbyggnad av vindkraft med 30 TWh vindkraft (2012 producerades 7 TWh). För att klara utbyggnaden behövs någon enstaka procent av Sveriges yta. Det borde väl ändåvara möjligt- mitt svar blir vindkraft är en vän!