Hållbar affärsdesign

Hållbar affärsdesign handlar om att ställa om till hållbart företagande – på riktigt.

Det innebär radikala förändringar av hela eller delar av affärsmodellen för att minska negativ påverkan på omvärlden, och helst skapa regenerativa relationer till omgivningen. Hållbara affärsdesign handlar i lika hög grad om lönsamma affärer; att långsiktigt stärka intjänandeförmågan, de egna kapitalen (finansiellt, struktur och human) och företagets resiliens.

Radikala förändringar kräver ett annat sätt att tänka och utmanar därför invanda tankemönster hos ledare och medarbetare. 

Vad ni vinner 
* Radikal höjd i ert hållbarhetsarbete
* Tillgång till erfarenhet och kunskap om transformation
* Tillgång till en enorm verktygslåda och hjälp att alltid välja rätt verktyg för uppgiften

Ni kommer att förstärka ert team med en person som besitter följande egenskaper:
* Lojal, uthållig och effektorienterad 
* Stor empatisk förmåga som nyttjas för att  känna in människors tillstånd i relation till utmaningen i uppgiften 
* Kommunicerar relevant information som skapar klarhet och känsla av tillförsikt som ger handlingskraft
* Vänligt provocerande

Hur det fungerar
Varje företag och situation är unik och därför är varje program skräddarsytt. 

Radikalt omställningsarbete kan inte  delegeras utan måste integreras i alla relevanta delar av verksamheten. Alla i organisationen kan inkluderas, men ledningen kan aldrig abdikera.

Samarbetet börjar alltid med ledningen och vårt strukturerade ledningsamtal där vi bland annat tydligt definierar vad hållbarhet betyder för er.

Foto: You X Ventures on Unsplash

Baserat på ambitionsnivå och kapacitet sätts mål och planer.  

Hazika erbjuder en unik och väldefinierad designprocess som hjälper er att hålla kursen och som säkerställer förändringen sker i en ordning och takt som lägger grunden för er framgång. Det finns inga genvägar att ta och ting tar tid.

Är ni redo för hållbar affärsdesign?
* Är ni ett företag som har tagit hand om alla lågt hängande frukter, genomfört ett antal hållbara förändringar och har svårt att komma vidare?
* Är ni modiga och uthålliga ledare?
* Är ni villiga att lära och växa i era roller, redo att undersöka sitt vanetänkande och ifrågasätta valda sanningar?

Om ni checkar alla boxarna är det dags för en radikal förändring! 

Nyfiken och vill veta mer? Ta kontakt så tar vi ett samtal!