Hållbar affärsdesign

I programmet Hållbar affärsdesign erbjuder jag en transformativ resa som i grunden kan förändra ert sätt att göra affärer samtidigt som ni skapar en signifikant positiv inverkan på omvärlden.

Vad ni vinner
I programmet jobbar vi på tre fronter:

* Hållbarhet på högre höjder
Hållbar affärsdesign stärker ert företags förmåga att blomstra, främjar rättvisa över finansiella, miljömässiga och mänskliga dimensioner och förbättrar organisationens resiliens. I programmet genomlyser vi företagets möjliga bidrag till hållbarhet, går igenom vad som krävs för att nå dit och hur ni får det att hända. Vi använder metoden Four Capitals Framework.

* Säkra framdriften
I programmet kommer vi att skapa strategier som är fullt  integrerade i er affärsmodell, och ta fram en robust handlingsplan som är anpassad till hållbarhetsstrategier. Ni kommer att fullfölja ert åtagande genom att upprätthålla konsekvent genomförande av planerade åtgärder, allt underbyggt av orubbligt ledarskapsengagemang.

* Bevisa framdriften
I programmet får ni hjälp att skapa ett system för att spåra era framsteg med stöd av mätvärden och annan relevant data. Ni kommer att utvärdera er resa regelbundet och göra kurskorrigeringar om det behövs för att säkerställa att era hållbarhetsmål uppfylls.

Hur det fungerar
Varje företag är lika unikt som ett fingeravtryck, därför skräddarsys programmet för att passa era specifika behov, ambitioner, omfattning och tidsram. Hållbar affärsdesign kräver holistisk integration, vilket betyder att transformationen vävs in i varje aspekt av er verksamhet. Alla förändringar ägs alltid av ert team.

Ledarskapet är avgörande. Programmet inleds därför  med strukturerade samtal för att definiera hållbarhet på era villkor. Därefter definierar vi omfattningen och de första stegen på er resa.

Möt er transformationspartner
Jag förstår att förvandling kräver rätt partner. När du väljer mig som partner kan du förvänta dig:

* Lojalitet och uthållighet
Ett orubbligt engagemang för er långsiktiga framgång, djupt rotad i effektivitet.

* Perception och anpassningsförmåga
Färdighet i att snabbt förstå era specifika behov och skräddarsy strategier därefter.

* Tydlighet och framsteg
Effektiv kommunikation som bidrar till klarhet och självförtroende, som stödjer era framsteg i varje steg.

* Mild provokation
Tillsammans kommer vi försiktigt att tänja på tankens gränser, vårda er utveckling och främja innovation.

Foto: You X Ventures on Unsplash

Är ni redo för hållbar affärsdesign?
* Är ni ett företag som har tagit hand om alla lågt hängande frukter, genomfört ett antal hållbara förändringar och har svårt att komma vidare?
* Är ni modiga och uthålliga ledare?
* Är ni villiga att lära och växa i era roller, redo att undersöka sitt vanetänkande och ifrågasätta valda sanningar?

Om ni checkar alla boxarna är det dags för en radikal förändring! 

Nyfiken och vill veta mer? Ta kontakt så tar vi ett samtal!