zArkiv Introduktion till hållbara affärer

Introduktion till hållbara affärer är en seminarieserie som tar upp viktiga principer och möjligheter för hållbart företagande i en allt mer volatil värld. 

Foto: CALIN STAN on Unsplash

Innehåll och upplägg

Hållbarhet är en stor fråga och här delar vi upp den i två delar:

  • Cirkulär affärslogik – hur vi kan tänka för att göra affären hållbar.
  • Innovation, ledarskap och kultur – förutsättningar för framgångsrik omställning.

Två seminarium om två timmar online med en veckas mellanrum.

Mellan seminarierna ges möjlighet till eget utforskande arbete med hjälp av frågor. 

Seminarierna ges genom videokonferens.

Målgrupp

Programmet riktar sig till alla som är intresserade av hållbarhet och att tackla de utmaningar som omställning till ett hållbart företagande innebär. 

Optimalt antal upp till 12 personer.

Dokumentation

Sammanfattning av presentationen som används under seminariet.

Utforskande frågor och det material man själv skapar.

Mer information

Välkommen att ta kontakt för mer information om programmet eller boka ett samtal om hur ni kan skapa momentum i ert hållbarhetsarbete.