Om Hazika

Hazika jobbar tillsammans med företag och organisationer för att förbereda och ställa om till ett nytt, mer hållbart, samhälle. Detta är en grund för att vara ledande i sin bransch. Genom information och inspiration, kraftfulla workshops med utforskande frågor samt banbrytande och kapacitetshöjande utvecklingsprogram hjälper vi företag och organisationer kliva in i framtiden.

Verksamheten startade 2007 när jag lämnade min sista anställning som verkställande direktör för Agera Djurägandeutveckling, ett helägt dotterbolag till Agria Djurförsäkring. Bolagets viktigaste uppgift var att utveckla djurägandet och mötesplatser för djur genom att investera i nya affärsverksamheter. Från och med 2005 omfattade Agera två koncept: Agera Entreprenör för affärsutveckling respektive Agera Excellent för verksamhetsutveckling baserad på kvalitetsmodellerna SIQ och EFQM.

Ann Horn

Jag är utbildad ekonom och började min yrkesverksamma bana inom detta område; jag har bland annat jobbat som controller och ekonomichef. 

Med tiden har intresset för affärs- och verksamhetsutveckling tagit över. Jag har under ett många år drivit olika utvecklingsprojekt med fokus på resultat- och kvalitetssäkring. 

Entreprenörsskap och start-ups har också varit en stor del av min vardag sedan 2000. Det är en väldigt speciell känsla att jobba med en ny idé och se om den kan ta fart i en ny verksamhet.

Jag är egen företagare sedan 2007. Mina kunder har främst varit små och medelstora företag under tillväxt, men det har också förekommit uppdrag i stora koncerner. Jag har anlitats som konsult, föredragshållare, workshopledare och coach. Jag har också utfört uppdrag som “spökskrivande specialist”, där jag genomfört analyser och utvecklat affärsförslag för uppdragsgivarens räkning.

Hör av dig om du vill veta mer om min bakgrund!