Strategiutveckling

Direkta insatserNär tiden inte riktigt räcker till eller om du vill att “fräscha ögon” ska se på en frågeställning kan du anlita Hazika. Här är några exempel på uppdrag som Hazika har utfört:

*tagit fram strategier och beslutsunderlag för lednings- och styrelsebeslut

*sett över befintliga processer

*lämnat second opinon på på strategier och handlingsplaner

Några ord om Ann:

“Ann är ”tokproffsig”, intellektuellt hederlig samt to the point. Det gör att hon klarar av att ifrågasätta och hålla saker och ting på en relevant nivå vilket ger den nödvändiga hävstången för att resultatet ska bli bra.”

Ta kontakt så berättar vi mer om hur vår kompetens och erfarenhet kan tillföra nytta hos er!