Cirkulära affärer

Vi lever i en snabb värld där allt fler produkter har allt snabbare omsättningshastighet. Det finns motkrafter som t ex slow fashion och vi behöver mer av detta för att nå ett hållbart samhälle. Att vara ekologiskt hållbar handlar till syvende och sist om att hushålla med resurser och att Read more…