Hållbara affärer

Varför ska företag bry sig om hållbarhet? Därför att företag är en del av samhället och drar nytta planetens resurser. Det finns heller ingenting att förlora på att utvidga sitt tänkande och företagets strategier till att omfatta hållbarhet. Tvärtom, det finns allt att vinna! Samhället behöver företagen! Inte bara som Read more…