Inspirationsföredrag

Inspirationsföreläsningarna är mer än bara presentationer; de är interaktiva upplevelser, eller samtal, utformade för att väcka din nyfikenhet, utmana dina perspektiv och ge dig insikter som leder till handlingskraft. Jag är glad att guida dig genom en tankeväckande process som ger dig möjlighet att inte bara tänka annorlunda utan också att ta målmedvetna steg mot meningsfull förändring.

Pic Think Diff

Ge dig ut på en fängslande resa där vi söker efter vägar till att tänka annorlunda. Du kommer att utforska tankens olika dimensioner, var och en med sin unika roll att spela. Tillsammans kommer vi att upptäcka nyanserna i kreativt tänkande, identifiera de hinder som ligger i vägen för nytänkande och hitta metoder för att övervinna dem.

Pic Do Diff

Följ med mig när vi reder ut vad som krävs för att lyckas med transformation – det dynamiska samspelet mellan sinne, kropp och hjärta som formar våra handlingar. Vi kommer att utforska krafterna som driver vanebildning och fördjupa oss i konsten att omsätta intentioner till effektfull handling. Gör dig redo att utnyttja din medfödda potential och skapa en plan för varaktig förändring.

Lead Differently

Välkommen till en berikande resa av självupptäckt och transformation. Vi kommer att utforska medvetet ledarskap – ett holistiskt angreppssätt som ger dig insikter och verktyg för att hantera komplexitet, vårda kulturer och driva förändring. I centrum står samarbete, hållbarhet och innovation. 

För mer information kontakta mig gärna på ann@hazika.se. Låt oss ge oss ut på en upptäcktsresa tillsammans.