Hz Pic2306 Ann - 2

Ann Horn - katalysator för transformation, think buddy, designer och talare

Jag vill revolutionera hur vi driver företag  genom att samarbeta med likasinnade som sätter värde på nyfikenhet, generositet, tillit and transformation.

Tillsammans kommer vi att nyttja mer av vår inneboende potential för att möta dagens utmaningar, samtidigt som vi driver förändring för att skapa ett hållbart samhälle. Allt börjar med oss själva.

Hazika - den intelligenta

Jag valde namnet för att uttrycka min starka övertygelse om att vi bör använda alla våra intelligenser för att skapa djupgående förändring. Mitt mål är att främja ett generativt förhållningssätt till affärer.

Som katalysator för transformation gör jag inte anspråk på att känna din värld – jag erbjuder nya perspektiv som kan leda till lösningar genom kreativt samarbete, empatiskt lyssnande, strategisk insikt, klarhet som delas av alla samt tydlig och effektiv kommunikation.

Min arbetsmetodik är utformad för att säkerställa integritet och anpassning till din organisations intressen. Låt oss tillsammans skapa en meningsfull och hållbar förändring.
Utveckla din fulla potential

För att verkligen förändra vårt sätt att leva och göra affärer måste vi tänka, agera och leda på nya sätt. Det är hög tid att vi släpper lös vår fulla potential!

Efter att ha navigerat min egen resa från utbrändhet till att upptäcka och utnyttja min egen potential, är jag fast övertygad om att vi har kapacitet att använda våra intelligenser på ett mycket mer effektivt sätt.

Vill du följa med mig på en resa för att omforma ditt företag och ta fram den inneboende potentialen för kraftfull förändring? 

THINK PEAKS

Tänk annorlunda

Upptäck tankens olika dimensioner, var och en med sin unika roll att spela.

Tillsammans kommer vi att upptäcka nyanserna i kreativt tänkande, identifiera de hinder som hindrar innovation och kartlägga en kurs mot att övervinna dem.

Do Differently Leading Beyond Tomorrow

Agera annorlunda

Sann förändring börjar med modet att bryta sig loss från det bekväma, det vanliga.

Tillsammans kommer vi att utforska samspelet mellan sinne, kropp och hjärta, för att på ett avgörande sätt utnyttja all vår mänskliga potential för att skapa bestående förändring.

LEAD

Led annorlunda

Upptäck kraften i medvetet ledarskap. Mitt angreppssätt ger ledare verktyg och perspektiv för att tackla komplexa utmaningar, främja positiva kulturer och bidra till ett bättre samhälle.

Låt ditt ledarskap baseras på samarbete och innovation. Led din organisation in i framtiden, styrd av långsiktigt systemtänkande genom att utveckla ditt ledarskap inifrån och forma en hållbar framtid.

Hazika erbjuder

Think Buddy

En Think Buddy är din pålitliga partner för att navigera i landskapet av utmaningar och problem.

Oavsett om du strävar efter att hitta den optimala lösningen eller söker en smidigare väg genom komplexiteten, är Think Buddy din allierade och påskyndar din resa mot klarhet och innovation.

Hållbar affärsdesign

Hållbar affärsdesign innbär sann transformation – en uppmaning att förnya själva strukturen i ditt företag för en genuint positiv inverkan på världen.

Hållbar affärsdesign handlar om att stärka ditt företags förmåga att blomstra och stärka dess resiliens.
I såväl finansiella, strukturella som mänskliga dimensioner.

Utveckla ditt ledarskap

Bli en katalysator för transformation!

Utveckla ditt ledarskap och dina perspektiv för att effektivt hantera komplexa utmaningar, skapa en positiv organisationskultur och bidra till att såväl förbättra organisationen som samhället som helhet.

Inspirationsföredrag

En upplevelse designad för att väcka din nyfikenhet, utmana dina perspektiv och förse dig med handlingskraftiga insikter.

Jag ser fram emot att guida dig genom på en resa som ger dig möjlighet att inte bara tänka annorlunda utan också att ta målmedvetna steg mot meningsfull förändring.

Ska vi ta en fika?

Oavsett om du är redo att ta nästa steg på din förändringsresa, skulle vilja ge mig lite feedback eller bara vill fördjupa dig i ett meningsfullt samtal om radikal förändring vill jag gärna ha kontakt.

Hör av dig till mig på ann@hazika.se, så hittar vi en tid för ett 30-minuters introduktionssamtal.

Kunderna säger

Utvecklingsprogram

Utvecklingsprogram

"Vi valde att utnyttja Ann som katalysator för detta arbete och genomförde ett antal workshops med hennes metodik. Jag är mycket nöjd med resultatet. Vi lyckades på förvånansvärt kort tid skapa en konkret målbild med konkreta och realistiska aktiviteter. Nyckeln till framgång är Anns metodik i kombination med hennes sätt att leda och utmana deltagarna."

Coaching

Coaching

"Ann har hjälpt mig bli tydlig med vad jag vill genom klargörande frågor bidragit till att hitta möjliga lösningar. Hon är professionell och samtidigt varm och engagerad."

Affärsdesign

Affärsdesign

"Ann är "tokproffsig", intellektuellt hederlig samt to the point. Det gör att hon klarar av att ifrågasätta och hålla saker och ting på en relevant nivå vilket ger den nödvändiga hävstången för att resultatet ska bli bra."

Insikter & Reflektioner

Kika in på min blogg, där jag fördjupar mig i ämnen som är centrala för mig — främst transformation, hållbarhet och ledarskap. Här kan du också få träffa en och annan gästbloggare.