Personuppgiftspolicy

Inledning
I denna policy kallas Hazika AB, Orgnr: 556765-4685 för Hazika och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för användaren eller kunden. 

Hazika  ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, epost, chat eller vid ett personligt möte. 

Hazika  går att nå på följande sätt:
Post: Hazika AB, Värdshusvägen 20, 818 42 Forsbacka
Tel: 070-631 00 25 
E-post: info@hazika.se

Denna policy gäller för användare som besöker oss på hemsidan http://www.hazika.se. Den gäller också vid nyttjande av någon av våra tjänster och event samt våra kanaler på sociala medier.

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

Insamling och användning av personuppgifter
Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Hazika ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som användare/kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer.

Hazika vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att din information skyddas från att obehöriga får del av den.

Överföring av information
Hazika vare sig säljer eller för över någon kundinformation till tredje part.

Ta bort kundinformation​
Om du inte längre vill ha kontakt med Hazika så meddelar du oss via post eller e-post så raderas du från vår kunddatabas.

Information kan dock komma att sparas av legala skäl om du har ingått avtal eller på annat sätt köpt tjänster från oss.