Cirkulära affärer

Vi lever i en snabb värld där allt fler produkter har allt snabbare omsättningshastighet. Det finns motkrafter som t ex slow fashion och vi behöver mer av detta för att nå ett hållbart samhälle. Att vara ekologiskt hållbar handlar till syvende och sist om att hushålla med resurser och att Read more…

Hållbara affärer Alfapet

Omställning för framtidens affärslogik

Under pandemin har vi sett omställning i organisationer i rekordhög hastighet. Omställning för att anpassa verksamheten till nya förutsättningar och även omställning av produktionen i syfte att framställa nya produkter och tjänster till nytta för hälsa och säkerhet. Är detta bara en engångsföreteelse? Eller är denna omställningsförmåga här för att Read more…

Hållbara affärer

Varför ska företag bry sig om hållbarhet? Därför att företag är en del av samhället och drar nytta planetens resurser. Det finns heller ingenting att förlora på att utvidga sitt tänkande och företagets strategier till att omfatta hållbarhet. Tvärtom, det finns allt att vinna! Samhället behöver företagen! Inte bara som Read more…