Coaching

För de allra flesta är den egna potentialen till mycket stor del outnyttjad. Det är inte lätt att upptäcka det man inte kan se. Att vi inte ser beror på olika saker. Det kan vara mentala hinder som skapar begränsningar för vad vi tror är möjligt. Begränsningarna lägger sig som filter över det som finns mitt framför oss. Vi speglar oss också i vår omgivning; vi skapar och återberättar historier om hur världen är. Det sätter ramarna för vad som är möjligt. Coaching handlar i grund och botten om att utforska det som ännu inte är tydligt. Det gör man genom frågor.

”A prudent question is one-half of wisdom.”

— Francis Bacon

Som coach kan jag hjälpa dig att hitta rätt frågor – de frågor som man kanske undviker att ställa sig för att de är svåra att svara på. Jag hjälper dig också att stanna kvar i frågorna så att du hittar det verkliga svaret. Som coach kan jag också “putta igång dig” om du skulle fastna i en tankegång. 

Så här tycker en kund om sina erfarenheter:

“Jag har tagit hjälp av Ann på Hazika som coach vid flera tillfällen. Områden som jag fått coachning inom har bla. handlat om ledarskap, förändringsledning och processtyrning. Ann har en unik förmåga att snabbt sätta sig in i ämnet och lyfta de frågor som behövs för att komma vidare. “

Coaching är väldigt personligt. Det bästa sättet att veta om du hittat rätt är att testa. Jag bjuder på en session så att du kan prova på. 

Hör av dig så berättar jag mer!