Workshops

Workshop bild gul.001

En workshop är en plats, i tid och rum, där vi kreativt löser en uppgift tillsammans genom en strukturerad process.

För att skapa innovation lösningar krävs kreativ höjd och nya tankar. Det bästa sättet att skapa nytänkande är i heterogena grupper. I en sådan grupp bryts olika sätt att tänka mot varandra och det är där, i gränslandet, som det uppstår nya idéer.

Vad händer när man sätter oliktänkande i ett rum och ber dem tänka tillsammans? Det uppstår åsiktsskillnader, känslostormar och ett visst mått av kaos. Med viss ledning och regler för samspel kommer goda, livskraftiga idéer ur detta kaos.

Hazika skräddarsyr och leder workshops som är kraftfulla och utmanande, med hög aktivitet så att ni når ert syfte. Hazika är en facilitator i den processen.

Så här har en kund sagt:

“Vi valde att utnyttja Ann som katalysator för detta arbete och genomförde ett antal workshops med hennes metodik.  Jag är mycket nöjd med resultatet. Vi lyckades på förvånansvärd kort tid skapa en konkret målbild med konkreta och realistiska aktiviteter. Nyckeln  till framgången är Ann´s metodik i kombination med hennes sätt att leda och utmana deltagarna.”

Ta kontakt så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just er att få ut mer av era möten och workshops!