Filosofi

Hazika jobbar tillsammans med företag och organisationer för att ställa om till ett nytt och hållbart samhälle. Alla leveranser sker alltid i nära partnerskap med våra kunder och ibland tillsammans med andra aktörer. All samverkan vilar på följande principer:

Avsiktligt agerande
Vi gör saker medvetet, alltid med tydliga mål och genomtänkta strategier.  

Allas rätt att möta sina behov
I vårt samarbete kommer vi att göra allt vi kan för att stödja människors förmåga att möta sina behov.

Förutsättningslös tro på människors potential
Vi tror förutsättningslöst på människors förmåga att lära och utvecklas. Vi tror inte på misslyckanden bara på lärande.

Holistisk systemtänkande
Världen vi lever i är alltför komplex, storslagen och föränderlig för att  enskilda perspektiv ska kunna göra rättvisa åt dess mångfald och komplexitet. Vi behöver ta in hela det nätverk av relationer vi lever i för att ha en chans att förstå det. 

Utvecklingsdriven
Allt utvecklas alltid, det är naturens gång. Så även Hazika – på egen hand och tillsammans med våra kunder – i syfte att bidra till en blomstrande värld. 

Samklang med naturen
Vi gör allt vi kan för att respektera planetens gränser och minska vårt ekologiska fotavtryck.