Omställning för framtidens affärslogik

Published by Ann Horn on

Under pandemin har vi sett omställning i organisationer i rekordhög hastighet. Omställning för att anpassa verksamheten till nya förutsättningar och även omställning av produktionen i syfte att framställa nya produkter och tjänster till nytta för hälsa och säkerhet. Är detta bara en engångsföreteelse? Eller är denna omställningsförmåga här för att stanna?

Kraven på individers och organisationers omställningsförmåga kommer att vara allt högre i en värld som förändras snabbare och där kriser dyker upp med allt tätare mellanrum. Vi behöver bli mer agila. Detta kan åstatadkommas genom  platta organisationer med tvärfunktionella team som har flexibla arbetssätt där medarbetare går in i och ut ur olika roller. Organisationerna har god tillgång till fritt flödande information som leder till snabba och kloka beslut. Medarbetare är agila och resilienta och kan därför snabbt och fritt hantera förändring och kontinuerligt lära sig. De har stöd av ledare som är skickliga i att leda förändring. Fantastiskt – utmaningen är löst!

Foto: Ann Horn

Det är lätt att säga att vi ska vara flexibla, snabbrörliga, tåla kriser och vara öppna för förändring. Men hur väl lyckas vi faktiskt göra det. Vi kan klara mycket för att överleva. Och kanske kan vi klara kraftig omställning under en tid även om det skulle kännas obekant och obekvämt.  Är det samma sak som att förändringen vi sett under pandemin blir det nya sättet att jobba i företag? Det kan det bli – men inte av sig själv. Vi behöver hitta sätt att växa som individer och utvecklas som organisationer för att varaktigt fungera på ett nytt sätt. 

Framtidens affärslogik förutsätter en omställningsförmåga som ställer andra krav på medarbetarskapet, ledarskapet, värdegrundens och kulturens utformning och efterlevnad, samverkan inom och utom organisationen samt informationsstruktur och -flöden. Ingen del är viktigare än någon annan och alla hänger ihop. 

hur gör man då?
* Hur blir medarbetare och ledare mer agila och resilienta?
* Hur gör man och hur känns det att gå från hierarkisk organisation till en platt? 
* Vad innebär det att jobba i agila team?
* Hur känns det att ha haft en fast hemvist till att vara en agil medarbetare som rör sig friktionsfritt mellan olika team. Förändringen kan vara olika stor för olika organisationer och olika personer. 
* Hur blir man en skicklig förändringsledare
* Hur hanterar man information och samarbeten?

Jag reflekterar över dessa och andra frågor  i kommande inlägg.