Utveckla din agilitet

Published by Ann Horn on

Agilitet är förmågan att snabbt och innovativt reagera på förändringar. Med omvärldsförändringar som kommer i allt snabbare takt, kryddade med en och annan världsomvälvande kris, kommer agilitet att vara en önskvärd förmåga hos såväl ledare som medarbetare för att navigera allt mer osäkra farvatten.

Foto: Srikanta H. U on Unsplash

Alla möter förändring på olika sätt. En del ser bara möjligheter och är snabba att förändra sig själv och det som finns omkring dem för god passform till de nya förutsättningarna. Dem är relativt få, kanske inte ens 5% av alla människor. Något fler hanterar förändringarna, dvs de kan följa med i de förändringar som andra skapar. Majoriteten känner sig “utsatta för förändring” och tar mycket längre tid på sig att acceptera den, om ens alls. 

Det går att utveckla sin egen förmåga att ställa om så att förändringar inte blir något man måste underkasta sig utan något man kan dra nytta av. 


Stäng av autopiloten

Behåll ett öppet sinne och var beredd och villig att ifrågasätta ditt vanliga sätt att tänka. Det som har fungerat hittills kommer antagligen inte att vara en bra nog framgent.  

Förhastade slutsater sker lätt utan att man märker det. En stor del av de tankeprocesser som pågår i hjärnan sker på autopilot, och det ska vi vara tacksamma för. Tänk om vi medvetet behövde tänka igenom varje vardaglig aktivitet vi företar oss. Vi skulle inte få mycket gjort. Autopiloten är en vän så länge det handlar om bekanta aktiviteter under kända förutsättningar.

Foto: Adam Johnson on Unsplash

Autopiloten är däremot inte till nytta när du möter en situation som kräver förnyelse. Det man behöver lära sig för att vara agil är att man har en automatisk tankeprocess och att det är OK – det går att tänka nya tankar. 

Det underlättar också om du kan låta bli att behandla förändrade omständigheter som bra eller dåliga –  de är bara förändringar. När autopiloten är inkopplad kommer man blixtsnabbt att avgöra hur man känner inför det som sker, oavsett om man är medvetna om dessa känslor eller inte. Det man behöver lära sig för att vara agil är att detta sker och att det är OK – det går att ändra sig.

När en ny, och kanske oönskad, situation uppstår utgå från att du har en åsikt. Börja med att kolla läget med dig själv: vilka känslor skapar situationen – namnge dem för dig själv. Vilken känsla har du i kroppen? Var sitter den? Vad tänker du om läget och vad som måste göras, av vem och när. Kanske du rent av vet vems fel det är? Acceptera att du tänker och känner så här. Därefter stoppar du denna process – du kan alltid starta den igen om nödvändigt.

 

Vidga dina vyer

Genom att lära känna den nya situationen bättre kommer du att förstå vad det verkliga problemet är och på så sätt hitta annorlunda och bra lösningar för att möta den. Undersök läget förutsättningslöst ur flera perspektiv. Det finns ett oändligt antal perspektiv men vi kan sammanfatta dem i 1) ditt, 2) andras och 3) rent objektiv (faktamässigt). 

Foto: Diana Măceşanu on Unsplash

Börja på ett vitt papper (bokstavligt eller bildligt) och skaffa information från så många källor som möjligt. Ta hjälp av kollegor och andra personer för att måla upp en så nyanserad och rik bild som möjligt. 

* Lyssnandet är ett av dina viktigaste verktyg för att vidga dina vyer och det kan användas både inåt och utåt. Lyssna med “rena öron” genom att:

* Vara uppmärksam inte bara på den du lyssnar på utan också på dig själv, ditt kroppsspråk och din sinnesstämning. 

* Se upp för förhastade slutsatser! Se ovan – vid behov upprepa stoppet.

* Reflektera, återberätta sammanfattningsvis vad som sagts för att förvissa dig om du förstått poängen.

* Ställ öppna, klargörande och utforskande frågor för att dyka djupare ner i ämnet.

* Sammanfatta huvudrubriker.

För tydlighetens skull menas att lyssna med rena öron att ta in information så förutsättningslöst du bara kan. Tänk dig att du är en nybörjare som inte har någon kunskap i frågan.

Dokumentera insikterna genom att skriva ned dem, rita, fota, spela in dig eller på något annat sätt,  bara du dokumenterar dem annars försvinner de ur minnet. Formulera det verkliga problemet.

Skapa annorlunda

Utifrån det verkliga problemet börjar du generera idéer om lösningar, t ex genom brainstorming på egen kammare eller tillsammans med andra.

Några tips för framgångsrik brainstorming: 

* More is more – ös på med så många idéer som möjligt.

* Censurera inte – allt är välkommet!

* Galna idéer är önskvärda.

* Lyssna – inåt och utåt!

Kreativa personer kännetecknas bl a av de lätt genererar många och annorlunda idéer. De bryr sig inte heller om att andra tycker de är annorlunda. Tillåt dig själv att vara kreativ. Bara för att du kläcker idéer behöver du inte genomföra dem. 

Foto: Dan Meyers on Unsplash

När kreativiteten är uttömd och inga fler idéer kommer upp är det dags att sortera och utveckla. De brainstormade idéerna är “råa”. Genom att jobba med dem kan de utvecklas till något nytt. Undersök relationerna mellan idéerna, har några släktskap, motsatser osv? Gruppera så att du får överblick. 

Några kommer några exempel på idéutveckling:
* Byt ut
* Kombinera
* Anpassa
* Modifiera
* Förstora
* Alternativa användningsområden
* Eliminera
* Flytta om – vänd upp och ner, ut-och-in, spegelvänd osv. 

Lek med idéerna och hitta annorlunda vägar fram. Lek fritt, annorlunda är välkommet!

Agera annorlunda

Att vara agil innebär att du vågar agera. Kanske är dina idéer inte perfekta, men så länge risken är hanterbar är det dags att skrida till verket och implementera “det annorlunda”.

Jag skulle säga att det är här man ser skillnaden mellan agila och icke-agila människor. Det är i genomförandet sanningens ögonblick ligger.

Se det som ett äventyr – utmanande, uppfriskande och spännande. Vad är det värsta som kan hända?

Foto: Doran Erickson on Unsplash

Stretcha din hjärna för ökad flexibilitet

Agila människor har agila hjärnor. Vad jag menar med det är att deras tankemönster lätt förnyar sig, de sitter inte fast i invanda tankebanor. Det gör att de har lätt att snabbt hitta nya lösningar. De har också lätt för att göra annorlunda – tanke och kropp är båda agila. Agilitet kan tränas. 

Skapa en målbild
Hur agil vill du vara? Det är lätt att hoppa på tåget och säga att man vill vara agil bara för att det är något som är i ropet just nu. Förändring är bara möjlig om du själv söker den. Fråga dig själv hur långt du vill gå. Formulera ditt mål i presens (som om det redan har hänt) och i jag-form.

Exempel: Jag möter förändringar med nyfikenhet.

Upprepa din målbild för dig själv, gärna varje dag. Säg orden, känn efter i kroppen hur det känns och stanna kvar i “målbilds-läge” i minst 60 sekunder. 

Lär känna dig själv och din autopilot
När du “utsätts” för förändringar vad händer då? Ta tillfället i akt och studera dig själv. Notera vad tänker, vad du känner och hur det känns i kroppen. Sätt ord på upplevelsen, var så specifik du kan. 

Exempel: Istället för att säga jag mår dåligt, säg det gör mig ledsen, jag känner mig överväldigad, jag känner mig rädd.

Om du tänker ’det går inte’, utforska vad det är som inte går och varför.

Lyssna med “rena öron”
Nästa gång du talar med någon studera dig själv. Är du närvarande i samtalet och lyssnar för att förstå? Eller lyssnar du efter nästa paus så du kan berätta vad du tänker? Träna dig på att observera ditt tillstånd och ”slå stopp” för att fullt ut och förutsättningslöst lyssna för att förstå.

Gör annorlunda
Studera dina vanor och gör något annorlunda. Brukar du äta samma sak till frukost? Byt till något annat och notera vad du tänker och känner om det. Notera även hur det känns i kroppen.
Andra enkla exempel är att ta en annan väg till jobbet eller att bära andra kläder. 

Meditera
Det finns många fördelar med meditation. Jag tar upp det här därför att det tränar oss i att

Observera våra tankar:
* Observera utan att värdera – det är bara tankar
* Stillhet även om det är obekvämt fysiskt, mentalt eller emotionellt

Meditation stabiliserar också vårt humör, vilket gör det lättare att möta nya utmaningar utan stora känslostormar. 

Foto: Ian Keefe on Unsplash