zArkiv Hållbara affärer

Hållbara affärer är ett utvecklingsprogram designat för att underlätta omställning till ett hållbart företagande. Under programperioden guidas ni genom en transformativ process och genomför en hållbar förändring med scope och komplexitet enligt era önskemål.

Programmål

  • Hållbara framsteg ekonomiskt, ekologiskt och etiskt/socialt genom ett framgångsrikt implementerad projekt.
  • Ökad förståelse för hållbar affärslogik och systemsamband
  • Ökad insikt om lämpliga steg i hållbar transformation
  • Lärande för individer och organisationer

Programmet förbereder er för fortsatt hållbar affärsutveckling.

Målgrupp
Programmet riktar sig till företag med tydliga hållbarhetsmål och de personer som är involverade i och leder företagets hållbarhetsarbete i sin vardag. 

Optimal gruppstorlek är 5-12 personer. 

Upplägg

  • Introduktion: vad innebär hållbara affärer
  • Beroenden & påverkan – kartläggning av var och hur ert företag gör ekologiska och sociala avtryck samt var och hur är ni beroende av omvärlden 
  • Framtidsutsikter – vilka alternativ finns och hur gör ni bra affärer med hjälp av dem
  • Transformation – vägval och design av strategi för transformation till ett hållbart företagande, ekonomiskt, ekologiskt och socialt.
  • Implementering – skapa momentum i genomförandet av vald strategi med löpande spårning av resultat
  • Uppföljning – säkerställa fortsatt framdrift

Dokumentation 
Med stöd av anpassningsbara malla som distribueras löpande under programmet skapas en relevant dokumentation till stöd för den fortsatta processen.

Tid
Hela programmet pågår normalt under sex månader och består av videokonferenser, coaching och egen tid. 

Videokonferens: nio tillfällen à tre timmar. Google Meet (ingen nedladdning krävs). 

Coaching: Mellan varje videokonferens ingår en timme enskild coaching med Ann Horn som stöd i det egna arbetet. 

Eget arbete: Räkna med att det krävs ca 6-8 timmar av egen tid mellan varje videokonferens.

Total tid per person uppgår till minst 80 timmar för samtliga moduler, och beror på grad av komplexitet i det valda projektet.

Skalbarhet
Programmet kan skalas efter era önskemål på olika sätt.

Enstaka moduler – notera dock att det finns inbördes beroenden.
Scope – från ett väl avgränsat projekt upp till hela affärsmodellen
Komplexitet – från operativ till strategisk nivå

Välkommen att ta kontakt för mer information om programmet eller boka ett samtal om hur ni kan skapa momentum i ert hållbarhetsarbete. 

Foto: Hello I’m Nik 🎞 on Unsplash​