Blog

Hållbara affärer

Varför ska företag bry sig om hållbarhet? Därför att företag är en del av samhället och drar nytta planetens resurser. Det finns heller ingenting att förlora på att utvidga sitt tänkande och företagets strategier till att omfatta hållbarhet. Tvärtom, det Read more…

Ann Horn

Utvecklingsdriven naturvän med stort intresse för djur. Fritidsintressen är hundar, får, ull, garn och stickning. Och en hel del annat.