Utveckla ditt ledarskap

Kraften i medvetet ledarskap ligger i viljan att stå till tjänst, att ta itu med komplexa utmaningar, skapa positiva organisationskulturer och bidra till att förbättra både den egna organisationen och samhället som helhet.

Med en motivation, eller drivkraft, att skapa förändring i sig själv och andra främjar ledare förändring inifrån och ut genom att ta sig an de större frågorna genom etiskt beslutsfattande.

Vad ni vinner 
I programmet kommer du att utveckla nödvändig ledarskapsförmågor:

* Att leda bortom morgondagen
Genom att forma en vision för en hållbar framtid och visa vägen baserad på systemteori, förmåga till långsiktig strategisk vision, innovation och kreativitet kommer ditt ledarskap långsiktigt att skapa nytta.

* Förmåga att genomföra visionen
Genom ”rätt relationer” med människor och jorden, baserat på samarbete, anpassningsförmåga, kreativitet, lokal anpassning, multifunktionalitet och lyhördhet, kommer du att kunna skapa en kultur som främjar empati och kommunikation för att balansera olika aktörers intressen.

Du uppnår dess förmågor genom att lära känna dig själv på ett djupare plan, utveckla dina egna interna färdigheter och egenskaper för självledarskap, introspektion, lärande och tillväxt.

Hur det fungerar
Alla mina program är baserade på min egen erfarenhet, över 30 års affärserfarenhet och 25 års “integral practice”.  Varje sammanhang har sin särprägel och därför skräddarsys varje program för din specifika situation. Tillsammans identifierar vi var din utgångspunkt är, dina viktigaste utmaningar och var du skulle vilja vara i framtiden för att kartlägga den bästa vägen framåt.

Låt oss börja samtalet. Hör av dig idag!