Digitalisering i hållbarhetens tjänst – del 1

Published by Pia de Gysser on

Tekniken som ligger bakom

Vi har under en tid hört ord som digitalisering, transformation, molnteknik, internet of things, autonomi, big data, artificiell intelligens och många fler ord som handlar om teknik. Den nya tekniken som ska förändra oss och som kommer att revolutionera vårt sätt att arbeta och leva. Men hur är det med det egentligen? Kommer tekniken verkligen att förändra oss? För att förstå vad som händer i vår nutid och kanske även i framtiden behöver vi lyfta oss för att kunna se helheten. Med det sagt vill jag vara tydlig med att det inte är tekniken som ska styra utan behoven av att hitta andra, bättre vägar att utveckla, driva förädla våra affärer. 

Photo by Sascha Bosshard on Unsplash

Idag finns många olika tekniker för att effektivisera många processer i ett företag. De ger stora möjligheter att bli effektiv och kompetent men skapar också en utmaning att välja rätt för just ditt företag. En viktig insikt att ha med är att även undersöka om tekniken i sig är hållbar. 

Den största utmaningen

Digitalisering handlar om att göra IT till något mer än bara en stödfunktion. Några få har påbörjat den resan. Digital transformation är bara framgångsrik om IT är en del av verksamhetens DNA. Det här innebär att företag som vill vara ledande inom sitt segment först och främst måste öka sin digitala kompetens internt. Hela företaget behöver förstå potentialen i den nya digitala tekniken och vara beredda att utnyttja den. Ni behöver även vara överens om hur digitaliseringen ska bidra till hållbara affärer och varför det är viktigt.

Den största utmaningen med att digitalisera företaget handlar alltså inte så mycket om tekniken utan mer om att alla människor och hela företaget är med på noterna och har förmåga att anpassa sig till de nya lösningarna. Med andra ord, när du börjar digitalisera ditt företag måste du samtidigt arbeta med människorna i företaget. Företaget kommer inte att lyckas med en framgångsrik digital transformation utan att både ledning och anställda är med på tåget. Därför är det ett måste att se till att hela verksamheten är villig att implementera ny digital teknik och rutiner, och även vara beredda på att släppa tidigare, utdaterade lösningar. 

Fånga den fulla potentialen

Hållbar digitalisering handlar inte bara om att byta ut det fysiska arkivet mot molnlagring eller om effektivisering av affärsprocesserna för att sänka kostnaderna och ert ekologiska avtryck. Digitalisering handlar om att använda IT och digitala lösningar för att vidareutveckla verksamheten och samtidigt säkerställa att det sker hållbart. Att göra allt detta med hög säkerhet är ett måste, då digitaliseringen accelererar tillgång till information. Här finns stora möjligheter att använda digitaliseringen för att bli mer hållbar, se fler samband och knyta ihop hela affären med alla inblandade. Det betyder att du behöver gå igenom hela din värdekedja för att kunna bygga ett helt ekosystem.

Tar vi oss an utmaningen kan vi skapa ett riktigt stort paradigmskifte som kan hjälpa oss förstå vilka beslut vi behöver fatta för att skapa ett hållbart företagande. Att använda digitaliseringen för att skapa hållbarhet borde vara en självklarhet. Allt ifrån hur vi driver vår IT till att ha med hållbarhet som en beslutsfaktor när innovationerna ska skärskådas. Med en hög digitalisering av affärsprocesserna finns det stora möjligheter att fatta mer hållbara beslut och kunna följa sina leverantörer långt bak i leden och på så sätt skapa transparens och insikt om affärens påverkan på vår planet. 


Tekniken för att digitalisera är idag tillgänglig och användbar, men det innebär inte att det går att välja och vraka från olika delar utan att först ha funderat över hur mycket organisationen kan hantera av teknik. Det mesta går att koppla samman med API:er får vi ofta höra. Absolut, men hur ser den långsiktiga budgeten ut för att hantera den komplexa digitala miljö som skapas? Till budget räknas även samhällsnytta och miljö. Är det en relevant digital miljö som skapas? Vilken kompetens har vi tillgänglig för att designa, utveckla och förvalta? VIlken kompetens kan vi köpa och vilken behöver vi ha inhouse, för att bibehålla en stor utväxling av investeringen samt hålla en hög säkerhetsnivå? Med andra ord, hur stort digitalt ekosystem klarar vi av att managera? Dessa typer av frågor behöver ledningen ställa sig innan resan påbörjas och gärna flera gånger under resans gång för att säkerställa att besluten som tas leder till det förväntade resultatet.

Anta utmaningen

Hur ska jag och mina kollegor ta oss an denna utmaning? Kan vara så enkelt som att automatisera kundinfo? Eller låta AI analysera flöden? Ett starkare beslutsstöd med analyser? Listan kan göras lång. Ta hjälp med att hitta var ni börjar och vad som kan ge ett viktigt bidrag till en förändrad affärsmodell. 

Den förra regering gick så långt som att säga att digitalisering är omstrukturering och att omstrukturering är digitalisering.

Det finns mycket bra hjälp att få för att komma igång med att förändra sitt företag. Att ta de första stegen till att verkligen digitalisera. 

Söker du efter källor till inspiration och känner att du behöver lite vägledning har regeringen en del matnyttigt att dela med sig av.

I regeringens Digitaliseringsstrategi finns fem delmål. De delmålen kan vara bra att definiera för just ert företag. Vad behöver just ni göra?

Digital kompetens
Var startar ni? Gör en enklare undersökning om hur det ser ut med den digitala kompetensen på just ditt företag. Ta fram en plan för hur kompetensen ska utvecklas. EU har flera bra inspel att ta del av. Ett bra ställe att börja på är EUs The Digital Competence Framework for Citizens (DigComp). 

Digital trygghet
För att ditt företag och alla medarbetare ska kunna kännas sig trygga behöver ni gå igenom era säkerhetslösningar och kanske uppdatera säkerhetspolicyn

Digital innovation
Hur ska ni skapa ett klimat för att digital innovation ska kunna blomstra? Hur tar ni hand om innovationerna? Det är bra att ha en plan för hur ni tar hand om de idéer som kommer upp.

Digital ledning
Ledningen ansvarar för digitaliseringen. Ledningen säkerställer att hela bolaget är med på varför ni ska digitalisera och att alla medarbetare har en plan för kompetenshöjning.

Digital infrastruktur
Säkerställer att infrastrukturen som ska bära digitalisering är på plats. Tillsammans med digital trygghet ligger här grunden för att tekniken ska fungera.

Dessa områden är bra för varje företag att botanisera i för att själva hitta de vägval som behöver göras. Skala ner dessa till företagets nivå och ni har en bra start på de samtal som behöver ske i ledningen.

Här hittar ni regeringens hela digitaliseringsstrategi

För att lyckas med digitaliseringen behöver teknik och människor flätas samman och en stor portion av kommunikation adderas. Först då kan vi ta de första stegen in i det paradigmskifte som förhoppningsvis ska hjälpa oss ta hand om jorden och klimatet på det sätt som krävs för att säkra en framtid. Stora ord men nog så viktiga att betänka. För om vi kan använda digitaliseringen till att skapa en hållbar framtid då har vi verkligen använt oss av forskning och vetenskap tillsammans med teknik och människor.


Pia de Gysser

http://linkedin.com/in/piadegysser